top of page
  • Forfatterens bildeGry Øystese

Har du smerter i etterkant av en operasjon?

Operasjonen er overstått og du tenker gjerne at nå er det verste overstått. Det er en rekke normalvarianter i forhold til hvordan man føler seg etter operasjon. De fleste kjenner smerter i etterkant av en operasjon. For enkelte er smertene etter en operasjon milde eller moderate. For andre er smertene mer intense, og for noen blir smertene langvarig.


For de som rammes av store og/eller langvarige smerter i etterkant av en operasjon, kommer dette ofte som et sjokk, da de i forkant av operasjon kan ha blitt forespeilet rask rekonvalisens og eventuelt tilbakekomst i jobb etter kort tid. I tillegg til smerter kan man da sitte igjen med:
1) Frykt – for at operasjonen har vært mislykket, og for at noe er helt feil.


2) Uro/angst – for at smerten har kommet for å bli, for evig og alltid.


3) Sinne – for feilinformasjon i for- og etterkant av operasjon.


4) Frustrasjon – for at ”ting tar tid”.


5) Skam – for at ”hun/han andre som ble operert samtidig med meg er tilbake i jobb raskere enn meg”.


6) Skyldfølelse - for at man har forårsaket smerter selv ved å gjøre noe man ikke burde ha gjort (ofte som konsekvens av mangelfull informasjon fra helsevesenet).Disse vanskelige følelsene kunne muligens vært unngått hvis informasjonen fra helsevesentet i forkant av operasjonen hadde vært tilstrekkelig, i form av å gi den det gjelder en bedre forståelse for at vi alle er forskjellige, og at det varierer hvor lang tid det tar å komme tilbake til sitt vanlige aktivitetsnivå.


Forskning viser at hvis man er deprimert før en operasjon, er det større risiko for å utvikle langvarige smerter etter operasjon. Videre er det naturligvis større risiko for å bli deprimert, hvis man opplever mye smerter i etterkant av et inngrep. Konklusjonen blir at grundig og god informasjon før og etter en operasjon, både i muntlig og skriftlig form, kan forebygge psykisk og fysisk belastning for pasienten. Men husk at det er hjelp å få, og du kunne få hjelp til å håndtere situasjonen.


Vit at du har rett på god informasjon hvis du skal bli eller har blitt operert. Hvis du har hatt en underlivsoperasjon og du trenger støtte og råd, kan en fysioterapeut med kunnskap innen bekkenbunn og underlivssykdommer være til hjelp. Fastlegen kan og være en god støttespiller når man er utskrevet fra sykehuset. Ofte kan det hjelpe mye å få snakke med en helsearbeider som du har tillit til, som kan gi råd, berolige deg og fortelle deg at det finnes mange normalvarianter.


Ref.:


Persistent postsurgical pain in a general population: prevalence and predictors in the Tromsø study. Johansen A, Romundstad L, Nielsen CS, Schirmer H, Stubhaug A. Pain. 2012 Mar 23. PMID: 22445291.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page